Πρόγραμμα Σπουδών 2014-2015

Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου (μάθημα και ώρες ανά βδομάδα) για το σχολικό έτος 2014 - 2015 είναι το παρακάτω

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Α Λυκείου

 

 Μάθημα

Προπορευόμενα

τμήματα

θερινής

Χειμερινή

περίοδος

ΕΠΑΛ

Χειμερινή

περίοδος

Μεταξεταστέοι

θερινής

περιόδου

Αλγεβρα 3 ώρες  3 - 2,5 ώρες  3 ώρες 4 ώρες
Γεωμετρία    2 ώρες  2 ώρες 2 ώρες
Φυσική 3 ώρες  3 - 2,5 ώρες   3 ώρες
Χημεία 2 ώρες  2 ώρες   3 ώρες
Νεοελληνική γλώσσα    2 ώρες  2 ώρες  
 Βιολογία    1 ώρα   1 ώρα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Β Λυκείου

 

  Μάθημα

Τμήματα

Επανάληψης και

Εμπέδωσης

Προπορευόμενα

τμήματα

θερινής

Γενικής παιδείας

Χειμερινής

Θετικού

προσανατολισμού

Χειμερινής 

ΕΠΑΛ

Χειμερινής

Αλγεβρα 3 ώρες  2 ώρες 3 ώρες    3 ώρες
Γεωμετρία     1 ώρα   1 ώρα
Φυσική 3 ώρες  2 ώρες 2 ώρες   2 ώρες
Χημεία 2 ώρες  2 ώρες 2 ώρες  1 ώρα  
Νεοελληνική γλώσσα     2 ώρες   2 ώρες
Βιολογία     1 ώρα    
Μαθηματικά (Θετικού προσανατολισμού)
   2 ώρες    2 ώρες  
Φυσική (Θετικού προσανατολισμού)    2 ώρες    3 ώρες  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Γ Λυκείου

   Μάθημα

Θετική

κατεύθυνση

Τεχνολογική

κατεύθυνση

Θεωρητική

κατεύθυνση

ΕΠΑΛ
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 8 ώρες θερ. - 7 ὠρες χειμ.  8 ώρες θερ. - 7 ὠρες χειμ.   3 ώρες
Μαθηματικά Γενικής 1,5 ὠρες
1,5 ὠρες 2 ώρες  
Φυσική Κατεύθυνσης 5 ώρες θερ. - 4 ὠρες χειμ. 5 ώρες θερ. - 4 ὠρες χειμ.    
Φυσική Γενικής 1 ὠρα 1 ὠρα
 1 ὠρα  
Χημεία Κατεύθυνσης 4 ώρες θερ. - 3 ὠρες χειμ
     
Βιολογία Κατεύθυνσης
2 ὠρες
     
Βιολογία Γενικής
1 ὠρα
1 ὠρα
1 ὠρα
 
Αρχές Προγραμματισμού
   2 ὠρες    
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
   1 ὠρα    
Πολιτική Οικονομία 
 2 ὠρες  2 ὠρες 2 ὠρες
2 ὠρες
Νεοελληνική γλώσσα   2,5 ὠρες   2,5 ὠρες     2,5 ὠρες