Πρόγραμμα Σπουδών 2015-2016

Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου (μάθημα και ώρες ανά βδομάδα) για το σχολικό έτος 2015 - 2016
είναι το παρακάτω :  
 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Γ Γυμνασίου (χειμερινή περίοδος)
 

 Μάθημα
Χειμερινή
περίοδος
Αλγεβρα  2  ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Φυσική  2 ώρες
Νεοελληνική γλώσσα  2 ώρες
 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Α Λυκείου (χειμερινή περίοδος)
 

 Μάθημα
Χειμερινή
περίοδος
Αλγεβρα  3  ώρες
Γεωμετρία  2 ώρες
Φυσική  2 ώρες
Χημεία  2 ώρες
Νεοελληνική γλώσσα  2 ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Β Λυκείου (θερινή - χειμερινή περίοδος)
 
  Μάθημα Τμήματα
Επανάληψης και
Εμπέδωσης Α λυκείου
Θερινής Περιόδου
Χειμερινής περιόδου
Αλγεβρα 3 ώρες  3 ώρες
Μαθηματικά προσανατολισμού  2 ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Φυσική γενικής παιδείας 3 ώρες  2 ώρες
Φυσική προσανατολισμού  2 ώρες
Χημεία 2 ώρες  2 ώρες
Νεοελληνική γλώσσα  2 ώρες
Φυσική προετοιμασίας Γ λυκείου  1 ώρα
Χημεία προετοιμασίας Γ λυκείου  1 ώρα
Βιολογία προετοιμασίας Γ λυκείου  1 ώρα
-Τα θερινά τμήματα επανάληψης και εμπέδωσης της ύλης της Α λυκείου είναι η καλύτερη επιλογή για τους μαθητές
που δεν παρακολούθησαν μαθήματα της Α λυκείου κατά την διάρκεια του σχολικού έτους.
- Οι ώρες προετοιμασίας στα μαθήματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας της Γ λυκείου προσφέρονται
δωρεάν στους μαθητές που θα παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα της Β λυκείου.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Γ Λυκείου (θερινή - χειμερινή περίοδος)
- Στο παρακάτω πρόγραμμα διδασκαλίας θα λειτουργήσουν ειδικά τμήματα για τους μαθητές Ανθρωπιστικών σπουδών που
θα επιλέξουν τα επιπλέον μαθήματα Βιολογίας και Μαθηματικών γενικής παιδείας.
- Κατά την χειμερινή περίοδο θα λειτουργήσουν ειδικά ταχύρυθμα τμήματα αποφοίτων. 
   Μάθημα Θετικών
Σπουδών
Σπουδών Οικονομίας
και Πληροφορικής
Ανθρωπιστικών
Σπουδών
Νεοελληνική γλώσσα    2,5 ὠρες   2,5 ὠρες  2,5 ὠρες
Φυσική  4 ὠρες
Χημεία  4 ὠρες 
Μαθηματικά προσανατολισμού 6 ώρες 6 ώρες
Βιολογία προσανατολισμού 2 ώρες
Αρχές Προγραμματισμού (ΑΕΠΠ) 2 ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 2 ὠρες 
Βιολογία Γενικής Παιδείας 2 ὠρες  2 ὠρες 
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας   2 ὠρες 
Ιστορία Γενικής Παιδείας 2 ὠρες  2 ὠρες