Τρόπος υπολογισμού μορίων με το νέο σύστημα

Ανακοινώθηκε ο τρόπος υπολογισμού μορίων με το νέο σύστημα . Διαβάστε σχετικά.