Ιστοσελίδες για σχολές

Έγκυρες πληροφορίες σχετικά με την Ανώτατη Εκπαίδευση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Εκεί μεταξύ άλλων θα βρείτε:
Φυσικά πολλές πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε κατευθείαν από τις ιστοσελίδες των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τις ιστοσελίδες μπορείτε να τις βρείτε σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης.