Πρόγραμμα σπουδών 2018-2019Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου (μάθημα και ώρες ανά βδομάδα) για το σχολικό έτος 2018 - 2019 είναι το παρακάτω :  
 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Γ Γυμνασίου (χειμερινή περίοδος)


 Μάθημα
Χειμερινή
περίοδος
Αλγεβρα  2  ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Φυσική  2 ώρες
Νεοελληνική γλώσσα  2 ώρες
 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Α Λυκείου (χειμερινή περίοδος)
 

 Μάθημα
Χειμερινή
περίοδος
Αλγεβρα   3  ώρες
Γεωμετρία  2 ώρες
Φυσική  3 ώρες
Χημεία  2 ώρες
Νεοελληνική γλώσσα  2 ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Β Λυκείου (θερινή - χειμερινή περίοδος)
 
  Μάθημα Τμήματα
Επανάληψης και
Εμπέδωσης Α λυκείου
Θερινής Περιόδου *
Χειμερινής περιόδου
Αλγεβρα 3 ώρες  3 ώρες
Μαθηματικά προσανατολισμού  2 ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Φυσική γενικής παιδείας 3 ώρες  2 ώρες
Φυσική προσανατολισμού  2 ώρες
Χημεία 2 ώρες  2 ώρες
Νεοελληνική γλώσσα  2 ώρες
Φυσική προετοιμασίας Γ λυκείου  1 ώρα
Χημεία προετοιμασίας Γ λυκείου  1 ώρα
Βιολογία προετοιμασίας Γ λυκείου  1 ώρα
Ανάπτυξη Εφαρμογών Προγραμματισμού Γ λυκείου  1 ώρα

*Τα θερινά τμήματα επανάληψης και εμπέδωσης της ύλης της Α λυκείου είναι η καλύτερη επιλογή για τους μαθητές που δεν παρακολούθησαν φροντιστηριακά μαθήματα της Α λυκείου κατά την διάρκεια του σχολικού έτους ή η απόδοση τους στις εξετάσεις του Ιουνίου δεν ήταν η επιθυμητή.
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Γ Λυκείου (θερινή - χειμερινή περίοδος)
- Στο παρακάτω πρόγραμμα διδασκαλίας θα λειτουργήσουν ειδικά τμήματα για τους μαθητές Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και για τους μαθητές Ανθρωπιστικών σπουδών που θα επιλέξουν το επιπλέον μάθημα Βιολογίας Γενικής Παιδείας.
- Κατά την χειμερινή περίοδο θα λειτουργήσουν ειδικά ταχύρυθμα τμήματα αποφοίτων. 

   Μάθημα Θετικών
Σπουδών
Σπουδών Οικονομίας
και Πληροφορικής
Ανθρωπιστικών
Σπουδών
Νεοελληνική γλώσσα    2,5 ὠρες   2,5 ὠρες  2,5 ὠρες
Φυσική 5 ώρες θερ-4 ὠρες χειμ
Χημεία 5 ώρες θερ-4 ὠρες χειμ
Μαθηματικά προσανατολισμού 6 ώρες 6 ώρες
Βιολογία προσανατολισμού 2 ώρες
Αρχές Προγραμματισμού (ΑΕΠΠ) 3 ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 2 ὠρες 
Βιολογία Γενικής Παιδείας 2 ὠρες  2 ὠρες