Απαντήσεις στο μάθημα Φυσική - Πανελλήνιες 2019Θέματα στο μάθημα Φυσική - Πανελλήνιες 2019


Οι πρώτες απαντήσεις που ακολουθούν είναι η πρώτη απόπειρα επίλυσης μετά την λήψη των θεμάτων. Θα ακολουθήσουν καλύτερες χωρίς το άγχος του να ...προλάβω. Σαν πρώτο σχόλιο ...δεν φτάνει  ο χρόνος ...

Απαντήσεις στο μάθημα Φυσική - Πανελλήνιες 2019 η αρχική λύση (με την πίεση του χρόνου)

Απαντήσεις στο μάθημα Φυσική - Πανελλήνιες 2019  (χωρίς την πίεση του χρόνου)

 και για τα παιδιά των Εσπερινών ...

Θέματα στο μάθημα Φυσική Εσπερινών Λυκείων - Πανελλήνιες 2019

Απαντήσεις στο μάθημα Φυσική Εσπερινών Λυκείων - Πανελλήνιες 2019