Πρόγραμμα σπουδών (μάθημα και ώρες ανά βδομάδα) για το σχολικό έτος 2020 - 2021


Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου (μάθημα και ώρες ανά βδομάδα) για το σχολικό έτος 2020 - 2021 είναι το παρακάτω :  
 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Γ Γυμνασίου (χειμερινή περίοδος)


 Μάθημα
Χειμερινή
περίοδος
Άλγεβρα  2  ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Φυσική  2 ώρες
Νεοελληνική γλώσσα  2 ώρες
 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Α Λυκείου (χειμερινή περίοδος)
 

 Μάθημα
Χειμερινή
περίοδος
Άλγεβρα   3  ώρες
Γεωμετρία  2 ώρες
Φυσική  3 ώρες
Χημεία  2 ώρες
Νεοελληνική γλώσσα  2 ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Β Λυκείου (θερινή - χειμερινή περίοδος)
 
  Μάθημα Τμήματα
Επανάληψης και
Εμπέδωσης Α λυκείου
Θερινής Περιόδου
 *
Χειμερινής περιόδου

**
Άλγεβρα 3 ώρες  3 ώρες
Μαθηματικά προσανατολισμού  2 ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Φυσική γενικής παιδείας 3 ώρες  2 ώρες
Φυσική προσανατολισμού  2 ώρες
Χημεία 2 ώρες  3 ώρες
Νεοελληνική γλώσσα  2 ώρες
Βιολογία προετοιμασίας Γ λυκείου  1 ώρα
Αρχές Προγραμματισμού προετοιμασίας Γ λυκείου  1 ώρα

* Τα θερινά τμήματα επανάληψης και εμπέδωσης της ύλης της Α λυκείου είναι η καλύτερη επιλογή για τους μαθητές που δεν παρακολούθησαν φροντιστηριακά μαθήματα της Α λυκείου κατά την διάρκεια του σχολικού έτους ή η απόδοση τους στις εξετάσεις του Ιουνίου δεν ήταν η επιθυμητή.

** Στο πρόγραμμα αυτό και στα μαθήματα Φυσικής και Χημείας εντάσσεται και κάλυψη ύλης για την Γ λυκείου.
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Γ Λυκείου (θερινή - χειμερινή περίοδος)

- Κατά την χειμερινή περίοδο θα λειτουργήσουν ειδικά ταχύρυθμα τμήματα αποφοίτων.

**Υπάρχει μια μικρή επιφύλαξη με το πλήθος των ωρών διδασκαλίας και αυτό έχει να κάνει με την ύλη ή με τον εξορθολογισμό της όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.


   Μάθημα Θετικών
Σπουδών
Σπουδών Οικονομίας
και Πληροφορικής
Νεοελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία   4 ώρες   4 ώρες
Φυσική ώρες
Χημεία   5 ώρες  
Μαθηματικά προσανατολισμού 6 ώρες 6 ώρες
Βιολογία προσανατολισμού 4 ώρες
Αρχές Προγραμματισμού (ΑΕΠΠ) 4 ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) ώρες