Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας είναι στην πλειοψηφία τους ανοικτές στο κοινό.

Στις περιπτώσεις που δεν συμβαίνει αυτό, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες απευθύνονται σε διαπιστευμένους χρήστες της ιστοσελίδας μας οι οποίοι είναι απαραίτητο να έχουν κάνει είσοδο με τη χρήση κωδικού ονόματος και κλειδιού για να τους δοθεί πρόσβαση. Παραδείγματα περιορισμένων υπηρεσιών είναι η συμμετοχή στις συζητήσεις (forum) και ο σχολιασμός των φωτογραφιών.

Διαπιστευμένοι χρήστες της ιστοσελίδας επιτρέπεται να είναι οι καθηγητές του φροντιστηρίου, οι μαθητές του (τωρινοί και απόφοιτοι) και οι γονείς τους. Σε περίπτωση που δεν ανήκετε στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά πιστεύετε ότι θα είναι χρήσιμη η συμμετοχή σας στην ομάδα διαπιστευμένων χρηστών της ιστοσελίδας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε τη δυνατότητα να σας εγγράψουμε κατ' εξαίρεση.

Για να ενεργοποιηθεί το κωδικό όνομα και το κλειδί ενός χρήστη της ιστοσελίδας πρέπει πρώτα να έχει γίνει εγγραφή του. Χρήστες που δεν τους επιτρέπεται η συμμετοχή στην ομάδα διαπιστευμένων χρηστών της ιστοσελίδας ή που δεν τηρούν τους όρους χρήσης της θα διαγράφονται αμέσως.

Τελευταία ανανέωση ( Τετάρτη, 03 Ιανουάριος 2007 )