Πρόγραμμα Σπουδών 2016-2017

Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου (μάθημα και ώρες ανά βδομάδα) για το σχολικό έτος 2016 - 2017
είναι το παρακάτω :  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Γ Γυμνασίου (χειμερινή περίοδος)

 

 Μάθημα

Χειμερινή

περίοδος

Αλγεβρα  2  ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Φυσική  2 ώρες
Νεοελληνική γλώσσα  2 ώρες

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Α Λυκείου (χειμερινή περίοδος)

 

 Μάθημα

Χειμερινή

περίοδος

Αλγεβρα   3  ώρες
Γεωμετρία  2 ώρες
Φυσική  2 ώρες
Χημεία  2 ώρες
Νεοελληνική γλώσσα  2 ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Β Λυκείου (θερινή - χειμερινή περίοδος)

 

  Μάθημα

Τμήματα

Επανάληψης και

Εμπέδωσης Α λυκείου

Θερινής Περιόδου

Χειμερινής περιόδου

Αλγεβρα 3 ώρες  3 ώρες
Μαθηματικά προσανατολισμού    2 ώρες
Γεωμετρία   1 ώρα
Φυσική γενικής παιδείας
3 ώρες  2 ώρες
Φυσική προσανατολισμού    2 ώρες
Χημεία 2 ώρες  2 ώρες
Νεοελληνική γλώσσα    2 ώρες
Φυσική προετοιμασίας Γ λυκείου    1 ώρα
Χημεία προετοιμασίας Γ λυκείου    1 ώρα
Βιολογία προετοιμασίας Γ λυκείου    1 ώρα

-Τα θερινά τμήματα επανάληψης και εμπέδωσης της ύλης της Α λυκείου είναι η καλύτερη επιλογή για τους μαθητές
που δεν παρακολούθησαν φροντιστηριακά μαθήματα της Α λυκείου κατά την διάρκεια του σχολικού έτους.

 


ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Γ Λυκείου (θερινή - χειμερινή περίοδος)

- Στο παρακάτω πρόγραμμα διδασκαλίας θα λειτουργήσουν ειδικά τμήματα για τους μαθητές Ανθρωπιστικών σπουδών που
θα επιλέξουν τα επιπλέον μαθήματα Βιολογίας και Μαθηματικών γενικής παιδείας.

- Κατά την χειμερινή περίοδο θα λειτουργήσουν ειδικά ταχύρυθμα τμήματα αποφοίτων. 

   Μάθημα

Θετικών
Σπουδών

Σπουδών Οικονομίας
και Πληροφορικής

Ανθρωπιστικών
Σπουδών

Νεοελληνική γλώσσα    2,5 ὠρες   2,5 ὠρες  2,5 ὠρες
       
Φυσική 4 ὠρες    
Χημεία  4 ὠρες     
       
Μαθηματικά προσανατολισμού 6 ώρες 6 ώρες  
Βιολογία προσανατολισμού 2 ώρες    
       
Αρχές Προγραμματισμού (ΑΕΠΠ)   2 ώρες  
       
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
  2 ὠρες 
 
       
Βιολογία Γενικής Παιδείας   2 ὠρες  2 ὠρες 
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας     2 ὠρες 
Ιστορία Γενικής Παιδείας
2 ὠρες  2 ὠρες  
 
Τελευταία ανανέωση ( Σάββατο, 18 Ιούνιος 2016 )