Υπολογισμός μορίων

Για να υπολογίσετε τα μόρια για την εισαγωγή σας ακολουθείστε τοιν παρακάτω σύνδεσμο.

http://www.pe03.gr/ab3/50/moria/moria.htm  

Η αντίστοιχη εφαρμογή από την ιστοσελίδα μας είναι εκτός λειτουργίας 

Τελευταία ανανέωση ( Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2017 )