Φροντιστήριο Προπύλαια - Προφίλ

Η διαρκής προσπάθεια και η επιτυχής αντιμετώπιση των απαιτήσεων (ιδιαίτερα των πανελληνίων εξετάσεων) προϋποθέτουν την προσέγγιση του μαθητή στο γνωστικό αντικείμενο με τρόπο σχεδιασμένο, συστηματικό και προγραμματισμένο.
Ο σύγχρονος μαθητής χαρακτηρίζεται από:
 • Ικανότητα διείσδυσης στην ουσία των γνωστικών αντικείμενων
 • Ωριμότητα σκέψης- και ερευνητική διάθεση
 • Ετοιμότητα χειρισμών και παραγωγική αντίληψη
Η απόκτηση τέτοιας νοοτροπίας και η καλλιέργεια των παραπάνω χαρακτηριστικών δεν γίνονται τυχαία. Προϋποθέτουν:
 • Έγκαιρο προσδιορισμό στόχων
 • Σχεδιασμό ενεργειών και επιδίωξη αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου
 • Συνεχή και κλιμακούμενη προσπάθεια με διαρκή καθοδήγηση, ενθάρρυνση και αξιολόγηση
Η εμπειρία διδάσκει ότι και ο πιο ταλαντούχος μαθητής εκφράζεται και αναδεικνύεται αν ο δάσκαλος τον καθοδηγεί σε ορθή πορεία. Πεποίθηση μας είναι ότι:
Η φροντιστηριακή υποστήριξη ποιότητας αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας των στόχων του μαθητή.
Πιστεύουμε ότι η ποιότητα στη φροντιστηριακή εκπαίδευση εξασφαλίζεται από τον επαγγελματισμό, την επωνυμία, τη συνέχεια και τη διαφάνεια στην αποτελεσματικότητα των λειτουργών της.
Το Κέντρο Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ με την πολυετή παρουσία του στο χώρο των φροντιστηρίων της πόλης μας, και τους εκατοντάδες μαθητές του που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, αποτελεί για τους μαθητές μια επιλογή υπεύθυνης και φερέγγυας φροντιστηριακής προετοιμασίας.
Το λειτουργικό και εκπαιδευτικό έργο του φροντιστηρίου χαρακτηρίζεται από τη συνεχή προσπάθεια της διεύθυνσης και των καθηγητών του για διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας.
 • Με συνεχείς προσαρμογές του τρόπου διδασκαλίας στις σύγχρονες απαιτήσεις
 • Με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη διάγνωση επιπέδου, στη διδασκαλία και στον έλεγχο γνώσεων
 • Με σεβασμό στη μοναδικότητα της προσωπικότητας και των αναγκών κάθε μαθητή και τη δημιουργία οικείου και συγχρόνως απαιτητικού μορφωτικού περιβάλλοντος
 • Με διαρκή και δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών - μαθητών - γονέων
Το Κέντρο Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ προτείνει στους μαθητές του Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη πρόταση φροντιστηριακής προετοιμασίας.
Η φροντιστηριακή υποστήριξη κάθε μαθητή μπορεί να έχει μια από τις 3 μορφές ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις:
 • Παρακολούθηση μαθημάτων σε τμήμα μέχρι 8 ατόμων επιλεγμένων μαθητών, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ομοιογένεια γνωστικού επιπέδου.
 • Παρακολούθηση μαθημάτων σε κλειστό 4μελές τμήμα μαθητών με υψηλή επίδοση και απαιτήσεις (για μαθητές Λυκείου)
 • Παρακολούθηση ιδιαιτέρων μαθημάτων σε ένα ή περισσότερα μαθήματα με καθηγητές και πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας.
Μέλημα και προσπάθεια του φροντιστηρίου σε κάθε περίπτωση είναι:
 • Η διδασκαλία της εξεταστέας ύλης με προγραμματισμένο τρόπο, συνδυάζοντας την εμβάθυνση με την έγκαιρη ολοκλήρωση της
 • Η καθοδήγηση της ατομικής μελέτης του μαθητή και η στήριξη της με βιβλία σημειώσεων - ασκήσεων του φροντιστηρίου
 • Ο συστηματικός έλεγχος της προόδου κάθε μαθητή σε καθημερινή βάση καθώς και με προγραμματισμένα τακτικά τεστ και επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων
 • Η τακτική ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς για την πορεία των παιδιών τους με γνώμονα τη δημιουργική εξέλιξη της προόδου τους
Διδασκόμενα μαθήματα ανά τάξη:
 • Γ' Λυκείου Θετική Κατεύθυνση: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Νεοελ. Γλώσσα, Πολ. Οικονομία
 • Γ' Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση: Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία, Αρχές Προγραμματισμού, Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης, Πολ. Οικονομία, Νεοελ. Γλώσσα
 • Β' Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Νεοελ. Γλώσσα
 • Α' Λυκείου: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Νεοελ. Γλώσσα
Για αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών δείτε εδώ
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ: