Χειμερινό Πρόγραμμα Σπουδών 2014-2015

Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου (μάθημα και ώρες ανά βδομάδα) για το σχολικό έτος 2014 - 2015 (χειμερινή περίοδος)  είναι το παρακάτω

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Α Λυκείου

 

 Μάθημα

Χειμερινή

περίοδος

ΕΠΑΛ

Χειμερινή

περίοδος

Αλγεβρα  3 ώρες  3 ώρες
Γεωμετρία  2 ώρες  2 ώρες
Φυσική  3 ώρες  
Χημεία  2 ώρες  
Νεοελληνική γλώσσα  2 ώρες  2 ώρες
 Βιολογία  1 ώρα  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Β Λυκείου

 

  Μάθημα

Γενικής παιδείας

Χειμερινής

Θετικού

προσανατολισμού

Χειμερινής 

ΕΠΑΛ

Χειμερινής

Αλγεβρα 3 ώρες    3 ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα   1 ώρα
Φυσική 2 ώρες   2 ώρες
Χημεία 2 ώρες    
Νεοελληνική γλώσσα 2 ώρες   2 ώρες
Βιολογία 1 ώρα    
Μαθηματικά (Θετικού προσανατολισμού)
   2 ώρες  
Φυσική (Θετικού προσανατολισμού)    3 ώρες  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την Γ Λυκείου

   Μάθημα

Θετική

κατεύθυνση

Τεχνολογική

κατεύθυνση

Θεωρητική

κατεύθυνση

ΕΠΑΛ
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 7 ὠρες  7 ὠρες.   3 ώρες
Μαθηματικά Γενικής 1,5 ὠρες
1,5 ὠρες 2 ώρες  
Φυσική Κατεύθυνσης 4 ὠρες 4 ὠρες     
Φυσική Γενικής 1 ὠρα 1 ὠρα
 1 ὠρα  
Χημεία Κατεύθυνσης 3 ὠρες 
     
Βιολογία Κατεύθυνσης
2 ὠρες
     
Βιολογία Γενικής
1 ὠρα
1 ὠρα
1 ὠρα
 
Αρχές Προγραμματισμού
   2 ὠρες    
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
   1 ὠρα    
Πολιτική Οικονομία 
 2 ὠρες  2 ὠρες 2 ὠρες
2 ὠρες
Νεοελληνική γλώσσα   2,5 ὠρες   2,5 ὠρες     2,5 ὠρες