Αγαπητοί μας μαθητές.

Ευχόμαστε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σήμερα να ανταμειφθούν οι κόποι σας. 

Καλή τύχη σε ότι κάνετε στην ζωή σας και παλέψτε δυνατά ώστε 

ο μελλοντικός σας εαυτός να ζει σε ένα καλύτερο κόσμο.